Ramtha's revolutionaire visie op de realiteit laat zien hoe nauw de relatie is tussen de realiteit, onze geest en ons waarnemingsvermogen. Zo is onze realiteit in feite één grote gedachtencreatie, waarvan wij zelf de bron vormen. Er blijken overigens frappante parallelen te zijn tussen Ramtha's kosmische visie en de nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen uit bijvoorbeeld kwantumfysica en bewustzijnsonderzoek.

 

Ramtha's boodschap, die voortkomt uit zorgvuldig bewaarde kennis van de Scholen van Oude Wijsheid en de grote meesters en wijsheidsleraren, wordt nu blootgelegd en toegankelijk gemaakt voor iedereen om er kennis van te nemen en zo zelf de weg naar het meesterschap te gaan. Dit boek is een ontdekkingsreis naar jezelf, in de voetsporen van de weg die Ramtha zelf ooit moest afleggen.