Gebruikersvoorwaarden voor Downloadbare Inhoud

 

Uitgeverij Horus biedt downloads van gedigitaliseerde versies van Ramtha’s Teachings (of Ramtha’s Lessen), JZ Knight’s presentaties, verdere audiocontent (gezamenlijk “Digitale Inhoud”) en overige diensten aan, onder bepaalde Gebruikersvoorwaarden zoals uiteengezet in deze overeenkomst.

 

1. Gebruikslicentie

Na betaling van het aankoopbedrag van het digitale product, verleent Uitgeverij Horus u het niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte recht en toestemming om een permanente kopie te bewaren van de door u aangeschafte Digitale Inhoud en om deze Inhoud uitdrukkelijk voor niet-commerciële, privédoeleinden in de huiselijke sfeer te gebruiken. U hebt toestemming om deze rechten uit te voeren op één desktopcomputer of laptop en één draagbaar medium zoals een E-reader of tablet of telefoon.

U heeft toestemming om een back-up kopie te maken van uw aangeschafte digitale product op een verwisselbaar medium, zoals een externe harde schijf, in hetzelfde format als de origineel gedownloade file, om deze af te spelen op het apparaat van uw keuze. Neem notie van het feit dat een kopie op een CD-R, niet afspeelbaar is op reguliere cd-spelers.

 

2. Downloaden van Digitale Inhoud

a. Downloaden en het risico van verlies.

We moedigen u aan om direct na de aankoop de Digitale Inhoud te downloaden. Als u niet in staat bent om uw Digitale Inhoud te downloaden, neemt u dan contact op met Uitgeverij Horus voor assistentie.U draagt alle risico's van verlies voor het voltooien van de download van Digitale Inhoud na aankoop, zodra we dergelijke inhoud voor u beschikbaar hebben gesteld (bv. in de Mediabibliotheek van uw computer) en voor elk verlies van Digitale Inhoud die u hebt gedownload, inclusief verlies als gevolg van een bestandsbeschadiging of een computer- of harde schijfcrash. Aangeschafte Digitale Inhoud blijft over het algemeen beschikbaar in uw Mediabibliotheek om deze te downloaden naar een extern backup-apparaat, maar kan eventueel niet beschikbaar worden vanwege mogelijke licentiebeperkingen van de contentprovider en om andere redenen. Uitgeverij Horus is niet aansprakelijk als de inhoud niet meer beschikbaar is voor verdere download. Daarom raden we u aan om een back-up van gekochte Digitale Inhoud te maken, zoals hieronder naar wordt verwezen.

b. Algemene Beperkingen.

U mag de digitale inhoud niet overdragen, kopiëren of afspelen, behalve zoals toegestaan in deze overeenkomst. Bovendien mag u niet:

  • Verkopen, verhuren, leasen, schenken, distribueren, uitzenden, sublicentiëren of anderszins enig recht op de digitale inhoud toewijzen aan derden;
  • Alle eigendomsrechten of labels op de Digitale Inhoud verwijderen;
  • Proberen om een van de digitale beheersrechten of andere beveiliging gerelateerde tools uit te schakelen, te omzeilen, te wijzigen, teniet te doen of anderszins te omzeilen, zoals opgenomen in de Digitale Inhoud.
  • De Digitale Inhoud te gebruiken voor elk openbaar, commercieel of illegaal doel.

 

3. Reservering van rechten.

a. Handelsmerken die met toestemming worden gebruikt:

Ramtha®, C&E®, Consciousness & Energy®, Fieldwork®, The Tank®, Blue Body®, Twilight®, Torsion Process®, Neighborhood Walk®, Create Your Day®, The Grid®, Mind As Matter®, Analogical Archery®, Gladys® , Conquer Yourself®, and Become a Remarkable Life® - (Ramtha®, C&E®, Bewustzijn & Energie®, Veldwerk®, De Tank®, Blue Body®, Twilight®, Torsie Proces®, Buurtloop®, Creëer je Dag®, De Grid®, Geest Als Materie®, Analogisch Boogschieten®, Gladys® , Overwin Jezelf® en Wordt Een Opmerkelijk Leven®) zijn handelsmerken en servicemerken van JZ Knight en worden met toestemming van JZ Knight gebruikt door Uitgeverij Horus.

b. Overige voorbehouden rechten:

Behalve de rechten die u in deze overeenkomst expliciet worden toegekend, zijn alle rechten, titels, aanspraken of belangen in de Service en Digitale Inhoud voorbehouden en behouden door Uitgeverij Horus en de licentiegevers. Uitgeverij Horus en de licentiegevers dragen geen enkel recht, titel of belang in de Digitale Inhoud aan u over.  U verwerft geen eigendomsrechten in de Digitale Inhoud als gevolg van het downloaden van Digitale Inhoud.

 

  1. Alle verkopen zijn definitief.

Alle verkopen van digitale inhoud zijn definitief wanneer u op de knop “Betalen en Downloaden” klikt.